Kalite Yönetimi

Toplam Kalite

Günümüzün sürekli gelişen müşteri tatmin kriterlerini zamanında yakalayarak, beklentilerini boşluk yaratmaksızın ürün ve hizmetlerine yansıtabilme yeteneği, KİMPACK Plastik Toplam Kalite Yönetimi’nin doğal bir getirisidir. Kaliteyle ilgili kavramların, yönetimden personele, bütün sirket çalısanları tarafından eksiksiz ve dogru olarak benimsenmesi, vazgeçilmez prensipler arasındadır. Ayrıca, tüm prosesleri müşteri lehine sürekli olarak iyilestirme felsefesinden beslenen Müsteri Odaklı Yönetim Sistemi de, kosulsuz müsteri memnuniyetinin en büyük garantisidir.

Kalite Anlayışımız

ABY Plastik Ambalaj ve Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş, plastik ambalaj üreticisi olarak, misyon, vizyon, ilke ve değerler doğrultusunda, oluşturulan Entegre Yönetim Sistemini, tüm süreçlerde uygulamak, sürekli iyileştirme ve gelişme bilincinde, faaliyetlerimizi sürdürmek temel ilkemizdir.

Bu amaçla;
*Güncel ve gelişen teknolojileri kullanarak, müşteri beklentilerini karşılayan, güvenilir ve çevre dostu ürünleri üretmeyi,
*Müşteri odaklı olup, bilinçli müşteri kitlesini korumayı ve müşterilerin her türlü fikirlerini değerlendirmeyi,
*Müşteri şikayetleri değerlendirme sürecini, tüm çalışanlar tarafından eşit sorumlulukta tarafsız bir şekilde incelemeyi ve bu süreçte müşterilerimize hiçbir şekilde maddi yük oluşturmamayı,
*Müteahhit Firma ve Tedarikçilerle karşılıklı fayda ilişkisi içinde olmayı
*Güncel yasal ve mevzuata dayalı şartlara uymayı,
*Atıkları azaltıcı önlemler almayı, geri kazanım imkanlarını uygulamayı, enerjiyi ve doğal kaynakları verimli kullanmayı,
*Üretimin hijyenik ortamlarda gerçekleştirilerek, ürünlerin gıda güvenliği şartlarına uygunluğunu sağlamayı,
*Çalışma ortamında bütün riskleri kontrol altına alarak iş kazaları ve meslek hastalıklarını önleyerek maddi ve manevi kayıpları en aza indirecek yöntemler geliştirmeyi,
*Güvenli çalışma ortamında, sağlıklı çalışanlarla güvenli ve çevreye duyarlı ürünler üretmek adına çalışanlarımızı sürekli eğitim planlarına dahil etmeyi,
Tüm çalışanlarımızın katılımı ile ISO 9001, TS 45001, ISO 10002,
ISO 14001,ISO 27001 ve ISO 22000 standartlarının gereklerini uygulamayı ve Entegre Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmeyi taahhüt ediyoruz.