Sürdürülebilirlik

ABY Plastik, iş yapış biçimini sürdürülebilirlik merkezli bir perspektife dönüştürme taahhüdü ile hareket ederek, sadece bir plastik üreticisi olmanın ötesinde, gezegenimizin ve toplumun refahına olan sorumluluğunun bilincindedir. İşte bu sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımın temel ilkeleri ve bunların hayata geçirilmesi gereken somut adımları:

Tüm Çalışanlara Sürdürülebilirlik Bilinci:

Her çalışanımıza, sürdürülebilirlik düşünme ve eyleme geçirme becerilerini iş yaşamlarının yanı sıra günlük hayatlarına da entegre edebilmeleri için eğitimler sunuyoruz. Bu, işimizin her alanında sürdürülebilirlik kültürünü yaymamıza olanak sağlar.

Atık Azaltma, Yeniden Kullanma ve Geri Dönüşüm:

Atık yönetim süreçlerimizi titizlikle gözden geçiriyor ve atık miktarını en aza indirgemeyi, malzemelerin yeniden kullanımını teşvik etmeyi ve geri dönüşümü teşvik etmeyi hedefliyoruz. Bu, doğal kaynaklarımızı korumak ve çevremize daha az zarar vermek için önemlidir.

Sürdürülebilir Binalar: 

Tesislerimizi sadece işlevsel değil, aynı zamanda sürdürülebilir ve çevre dostu binalar olarak inşa etmeye önem veriyoruz. Bu, yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmek, kendi enerjimizi üretmek ve doğal ışıktan maksimum fayda sağlamak anlamına gelir.

Sürdürülebilir Üretim ve Pazarlama:

Müşterilerimize çevre dostu ürünler sunmayı taahhüt ediyoruz. Üretim süreçlerimizde geri dönüşümlü malzemelerin kullanımını artırarak atık azaltmaya katkıda bulunuyoruz. Ayrıca organik (compost) ürünlerin üretimine odaklanıyoruz.

Sürdürülebilir Finansman: 

Sürdürülebilir finansman prensiplerini benimsemek, çevreye duyarlı yatırımları ve düşük karbonlu teknolojileri desteklemek anlamına gelir. Bu, sadece kâr amacı gütmekten öte, gezegenimize ve topluma olan sorumluluğumuzu anlama taahhüdümüzü yansıtır.

Sürdürülebilir yönetim anlayışının etkinliğini artırarak ve işletmelerde yaygınlaştırarak, daha temiz ve yaşanabilir bir dünyayı gelecek nesillere miras bırakma vizyonumuzu gerçekleştirmek için kararlı bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz.