Solarizasyon Örtüleri

Sera topraklarında yoğun bir üretim gerçekleşmektedir. Yorulan toprakta hastalık ve zararlı oranı daha fazla olmaktadır. Güneş ışığından yararlanılarak toprağın zararlı organizmalarından arındırılması ve bir takım hastalıkların uzaklaşması solarizasyon örtüsüyle sağlanabilir. Toprak sıcaklığı ne kadar yüksekse solarizasyon o kadar başarılı olur. Solarizasyon örtülerinde; ışık geçirgenliğinin yüksek olması, kalınlık ve film genişliği en önemli etmendir.

Uygun sonuç alınabilmesi için örtünün altı hafta yerinde bırakılması gerekir. Isının arzu edilen derinliğe aktarılabilmesi için toprak nemli olmalıdır. Fumigasyon kimyasallarıyla birlikte solarizasyon örtüsü kullanıması halinde, ilaç miktarı azaltılabilir. Miktar azaltımı bir tarım uzmanından yardım alınarak yapılmalıdır.