Sürdürülebilirlik Politikası

ABY Plastik, 'Plastiğe Hayat Veriyoruz' sloganıyla yola çıkarak, sektöründe öncü ve örnek bir firma olma vizyonuyla hareket etmektedir. Geleceğe dair ileriye dönük bir bakış açısı benimseyerek, çağın gerekliliklerine uygun şekilde yenilikleri takip etmekte ve sürdürülebilirlik konusunda kararlılıkla ilerlemektedir. Firmamız, tüm faaliyet alanlarında, doğanın bütün bileşenleriyle birlikte, insan varlığının sürdürülebilir bir şekilde devam etmesi için küresel düzeyde çaba gerektiren bir dönemde olduğumuzun bilincindedir.

Bu bağlamda;

Tüm Faaliyetlerin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına Uyumlu Olması: İş faaliyetlerimizi Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile uyumlu bir şekilde gerçekleştiririz.

Yenilikçi Teknolojilere Yatırım: Sürdürülebilir gelişime katkıda bulunacak yenilikçi teknolojileri kullanmaya ve geliştirmeye önem veririz.

Sürdürülebilirlik Kültürünün Kurumsal Kimliğimize Yayılması: Sürdürülebilirlik, iş yapış biçimimizin ayrılmaz bir parçası olacak şekilde kurumsal kültürümüze entegre ederiz ve hem çalışanlarımız hem de paydaşlarımız arasında farkındalık yaratırız.

Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Yönetimi: Tedarik zincirinde sürdürülebilirliği sağlamak için gereken her türlü çabayı gösteririz.

Çevresel, Ekonomik ve Sosyal Etkilerin Değerlendirilmesi: Tüm faaliyetlerimizin çevresel, ekonomik ve sosyal etkilerini ölçer, değerlendirir ve bu verilere dayalı olarak olumsuzlukları azaltmaya yönelik düzeltmeleri uygularız.

Çevresel Etki Raporlaması ve Hedeflerin Belirlenmesi: Faaliyet alanlarımızdaki ölçümleri çevresel etki açısından raporlarız ve sektöre yönelik hedefler belirleyerek iyileştirme aksiyonları alırız.

Çevre Dostu Ürünler ve Hizmetler: Çevre dostu ürünler ve hizmetler geliştirme ve uygulama konusuna özel önem veririz.

Enerji Verimliliği: Sürekli olarak enerji verimliliği çalışmalarını gözden geçirir, geliştirir ve altyapıyı iyileştiririz.

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı: Enerji tüketiminde yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanma yolunda çaba sarf ederiz.

Suyun Verimli Kullanımı: Suyun verimli kullanımını teşvik etmek için projeler geliştirir ve bu konuda farkındalık yaratmayı amaçlarız.

İklim Değişikliği ile Mücadele: Faaliyetlerimizden kaynaklanan emisyon salınımını hesaplar, doğrular ve izleriz.

ABY Plastik olarak, bu sürdürülebilirlik politikası çerçevesinde, iç ve dış paydaşlarımızla işbirliği yaparak, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma taahhüdünü sürdürmekteyiz.