Misyon ve Vizyon

Çalıştığı firmalara ölçek farkı gözetmeksizin aynı kalite ve hizmet
anlayışını uygulayan Kimpack faaliyetlerini de bu prensipler doğrultusunda sürdürmektedir.

İnsana değer veren müşteri odaklı yapıyı benimseme anlayışı doğrultusunda

Kimpack’ın önümüzdeki dönem için hedefleri:

Müşteri memnuniyetini arttırarak devam ettirmek

Yeni ve daha istikrarlı pazar yapısı oluşturmak

Katma değeri daha yüksek ürünlere yönelmek

Kimpack markasını uluslararası bir marka haline getirmek

Bu hedefler doğrultusunda benimsenen değerler;

Yaratıcılık

Tutarlılık

Kalite

Takım Çalışması

Maliyet Hedeflemesi