Ücretli Deney Hizmeti

ÜCRETLİ ANALİZ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

Aşağıda yer alan “Deney Talep Formu” doldurulup imzalandıktan sonra, AR-GE ve Kalite Güvence Müdürlüğü’ne e-mail, faks veya elden ulaştırılmalıdır.

Numune gönderilirken dikkat edilecek hususlar :
• Numuneler orijinal ambalajlarında gönderilir. Eğer yoksa, numune uygun olarak ambalajlanmalıdır.
• Numune ambalajı, dışarıdan nem, ışık, toz almayacak şekilde kapatılmalıdır. Dışarıdan gelecek darbelere karşı numuneyi koruyacak şekilde muhafazanlandırılmalıdır.
• Numunenin Aby Plastik ve Enerji San. ve Tic. A.Ş.’ye ulaşmadan zarar görmesi durumunda tutanak tutularak test talebi sahibine ve numuneyi getiren kargocu veya firma yetkilisine tebliğ edilir.

FORMLAR

ÜCRETLİ ANALİZ TEST PROSEDÜRÜ

1. Laboratuvarca alınmadığında numunenin deney şartlarına uygun şekilde alınması müşterinin sorumluluğundadır.
2. Numunenin laboratuvara kabulüne kadar geçen sürede uygun şekilde taşınması, ambalajlanması ve muhafazası müşterinin sorumluluğundadır.
3. Talep Kabulü, numune ile gerekli evrak ve dokümanlar eksiksiz laboratuvara teslim edildiği tarihten itibaren başlar.
4. Ürüne ilişkin teknik dokümanlar (standartlar hariç) müşteri tarafından numune ile birlikte gönderilecektir.
5. Taahhüt edilen şartlardan sapma olduğunda müşteri yazılı veya sözlü olarak bilgilendirilir.
6. İtiraz süresi sonuç bildirim tarihinden itibaren 1 aydır. İşlemleri tamamlandıktan sonra 3 ay içerisinde alınmayan numuneler tasfiye edilir. Gerektiğinde, tasfiye için yapılacak olan işlem masrafları müşteri tarafından karşılanır.
7. Deney talebinin açılmasını müteakip geçen 30 gün süre içerisinde laboratuvara ulaştırılmayan test numuneleri için açılan deney talebi iptal edilir.
8. Deney ücretinin yatırıldığına dair dekont laboratuvara ulaştırılmadan deneylere başlanmaz.
9. Talep tarihinden itibaren 30 gün içerisinde ödeme belgesi laboratuvara ulaştırılmayan talepler iptal edilerek numuneleri tasfiye edilir.

İLETİŞİM

Aby Plastik ve Enerji San. ve Tic. A.Ş.
AR-GE ve Kalite Güvence Müdürlüğü
1. Organize Sanayi Bölgesi 83118 Nolu Cadde, No : 6 Gaziantep – Türkiye
Telefon (0-342) 211 21 21
Faks (0-342) 211 22 27

TURGUT YILMAZ
Telefon: +90 (342) 211 21 21 / Dahili: 2139
E-Posta: turgut.yilmaz@kimpack.com.tr

CANAN İÇEN
Telefon: +90 (342) 211 21 21 / Dahili: 3053
E-Posta: canan.icen@kimpack.com.tr